T NEWZE

ÖNÜMLER

HAKYNDAUS

TOPFEELPACK CO., LTD kosmetika gaplaýyş önümlerini öndürmek we satmak boýunça gözleg we gözleg işlerinde ýöriteleşen hünärmen öndüriji.Topfeel üýtgeýän kosmetiki gaplama bazaryny kanagatlandyrmak, gowulaşmagy dowam etdirmek, müşderiniň marka dolandyryşyna we umumy keşbine üns bermek üçin üznüksiz tehnologiki täzelik ulanýar.Müşderiniň gaplamak isleglerini kanagatlandyrmak üçin baý dizaýny, önümçiligi we uly müşderi hyzmatynda tejribe ulanyň.

2021-nji ýylda “Topfeel” 100-e golaý hususy galyplary öz üstüne aldy.Ösüşiň maksady “Çyzgylar bilen üpjün etmek üçin 1 gün, 3D görnüşini öndürmek üçin 3 gün ”, müşderiler täze önümler barada karar berip, köne önümleri ýokary netijelilik bilen çalşyp, bazar üýtgemelerine uýgunlaşyp bilerler.Şol bir wagtyň özünde, Topfeel daşky gurşawy goramagyň global tendensiýasyna jogap berýär we “gaýtadan ulanylýan, zaýalanýan we çalşylýan” ýaly aýratynlyklary tehniki kynçylyklary ýeňip geçmek we müşderilere hakykatdanam durnukly ösüş düşünjesi bilen önümler bilen üpjün etmek üçin has köp galyplara goşýar.