T NEWZE

ÖNÜMLER

HAKYNDAABŞ

      TOPFEELPACK CO., LTD kosmetika gaplaýyş önümlerini öndürmek we satmak boýunça gözleg we gözleg işlerinde ýöriteleşen hünärmen öndüriji. Topfeel üýtgeýän kosmetiki gaplama bazaryny kanagatlandyrmak, gowulaşmagy dowam etdirmek, müşderiniň marka dolandyryşyna we umumy keşbine üns bermek üçin üznüksiz tehnologiki täzelik ulanýar. Müşderiniň gaplamak isleglerini kanagatlandyrmak üçin gysga wagtda uly müşderi hyzmatynda baý dizaýny, önümçiligi we tejribäni ulanyň.

      2021-nji ýylda “Topfeel” 100-e golaý hususy galyplary öz içine aldy. Ösüşiň maksady “Çyzgylar bilen üpjün etmek üçin 1 gün, 3D görnüşini öndürmek üçin 3 gün ”müşderiler täze önümler barada karar berip, köne önümleri ýokary netijelilik bilen çalşyp bilerler we bazar üýtgemelerine uýgunlaşarlar. Şol bir wagtyň özünde, Topfeel daşky gurşawy goramagyň global tendensiýasyna jogap berýär we tehniki kynçylyklary ýeňip geçmek we müşderilere hakykatdanam durnukly ösüş düşünjesi bilen önümler bilen üpjün etmek üçin “gaýtadan ulanylýan, zaýalanýan we çalşylýan” ýaly aýratynlyklary has köp galyplara goşýar.